Menu

X Omdat je bent ingelogd zie je op deze pagina de berichten uit al je groepen. Alleen jij ziet deze informatie.

Karwijk

Karwijk is een buurtklussengroep voor en door bewoners uit Muntel, Vliert, Orthenpoort en het Senioreneiland

We organiseren burenhulp voor bewoners die zelf niet het netwerk hebben of tijdelijk hulp nodig hebben met kleine klussen door ziekte, ziekenhuisopname etc. Daarnaast wil Karwijk de sociale cohesie in de buurtvergroten en zoekt daarom voornamelijk klussers (m/v) uit de buurt.


Heb je een klus te klaren?

Onder een klus verstaan we burenhulp: kleine klussen op het gebied van huishoudelijk werk, dierenverzorging, planten- en tuinklussen, boodschappen, verplaatsen van huisraad, kleine reparaties en computerproblemen. Een klus is bijvoorkeur eenmalig, hoe niet door een professionele vakman te worden gedaan, en is niet commercieel.

Je kunt je klusvraag doorgeven via karwijk@gmail.com of via De Stijl (073-6131130, tussen 12.00-17.00)


Kun je een klus klaren?

Karwijk is op zoek naar vrouwen en mannen die het leuk vinden om mensen in de buurt uit de brand te helpen met diverse kleine klussen in en rond het huis. Het gaat hierbij om bewoners die niemand hebben om een klusje te laten doen. Naast het feit dat je natuurlijk een klus kunt klaren, gaan we er van uit dat je er plezier in hebt om nieuwe mensen te ontmoeten en anderen te helpen in jouw buurt.

Iedereen is welkom om zich bij Karwijk aan te melden als klus-ster of klusser. Zowel mensen die sporadisch tijd hebben, als mensen die met regelmaat willen helpen. Je kunt je aanmelden via een digitaal inschrijfformulier, via de flyer, of meld je aan via karwijk@gmail.com, dan sturen we je een inschrijfformulier toe.

Voorafgaand aan je daadwerkelijke inzet hebben we een gesprek waarin je informatie krijgt over de werkwijze van Karwijk. Je gaat deel uitmaken van onze klussersgroep en bouwt mee aan een netwerk van buurtbewoners. We komen een paar keer per jaar bij elkaar om ervaringen uit te wisselen.

Hoe meer handige helpers/sters zich aanmelden, des te meer vragen wij kunnen beantwoorden!

We hopen je te verwelkomen!

Het Karwijk-team : Wies, Ton, Cecile & Theo

 

Laatste berichten